• Απλές εξηγήσεις, σύνθετων φορολογικών όρων

  Απλές εξηγήσεις,
  σύνθετων οικονομικών όρων

Α

◼​ Ανάλυση Οικονομικού περιβάλλοντος

Ανάλυση Οικονομικού περιβάλλοντος

Η ανάλυση PEST είναι ένα στρατηγικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την ανάλυση του Μακροπεριβάλλοντος μίας επιχείρησης. Με την έννοια του περιβάλλοντος δεν εννούμε το φυσικό περιβάλλον αλλά τα συστήματα και τις δομές που περιβάλλουν μία επιχείρηση. Έτσι η ανάλυση PEST αναλύει:

 • Το Πολιτικό περιβάλλον (Political)
 • Το Οικονομικό περιβάλλον (Economical)
 • Το Κοινωνικό περιβάλλον (Social)
 • και Τεχνολογικό περιβάλλον (Technological)

Ε

◼ Ετήσιοι προϋπολογισμοί

Ετήσιοι προϋπολογισμοί

Η ποσοτική έκφραση των στόχων μίας επιχείρησης ενδεικτικά μπορεί να αναφερθεί ως:

 • Αύξηση πωλήσεων.
 • Αύξηση αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων.
 • Μείωση δαπανών.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός αποτελεί απαραίτητο εργαλείο συντονισμού των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και μέσο παρακολούθησης της προόδου πραγματοποίησης των στόχων αυτών.


◼ Εσωτερικός Έλεγχος

Εσωτερικός Έλεγχος

Ο εσωτερικός έλεγχος (internal audit είναι μία ανεξάρτητη, αντικειμενική δραστηριότητα που αξιολογεί την επάρκεια της λειτουργίας μιας επιχείρησης, προτείνοντας χρήσιμους τρόπους βελτίωσης προς τη διοίκησή της. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι ένα πολύτιμο εργαλείο πρόληψης για να μην παρουσιάζονται σφάλματα, που πιθανόν κάποια από αυτά να έχουν σοβαρές συνέπειες για τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης.


◼ Επιχειρησιακές διαδικασίες

Επιχειρησιακές διαδικασίες

Ως επιχειρησιακή διαδικασία ορίζεται το σύνολο των δομημένων και μετρήσιμων ενεργειών που έχουν σχεδιαστεί με βάση συγκεκριμένες εισροές για την παραγωγή καθορισμένης εκροής (output), η οποία απευθύνεται σε έναν συγκεκριμένο πελάτη ή αγορά.

Οι επιχειρησιακές διεργασίες συνήθως περιλαμβάνουν δραστηριότητες από διάφορες λειτουργίες (τμήματα) της επιχείρησης. Η ανάλυση των επιχειρησιακών διεργασιών συνήθως περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση των διεργασιών και υπο-διεργασίες μέχρι το επίπεδο της δραστηριότητας. Μια επιχειρησιακή διεργασία συνήθως αναπαριστάται με ένα διάγραμμα ροής.


◼ ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) είναι λογιστικές πρακτικές με τις οποίες καλούνται να εναρμονιστούν υποχρεωτικά οι ελληνικές επιχειρήσεις. Όλες οι κατηγορίες οντοτήτων πρέπει να καλύψουν τις υποχρεώσεις που ορίζει ο νόμος και να συντάξουν τις σχετικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις στο τέλος της χρήσης. Σύμφωνα με τον ν. 4308/2014, η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από 1/1/2015. Βάση των ΕΛΠ αποτελούν τα ΔΛΠ, που είναι πλέον γνωστά ως Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS).

Ο

◼ Οικονομικές αναφορές

Οικονομικές αναφορές

Κάθε ανάλυση οικονομικών μεγεθών που βοηθούν στην κατανόηση της οικονομικής θέσης που βρίσκεται μία επιχείρηση. Ενδεικτικά αναφορές μπορούν να σχεδιαστούν για την παρακολούθηση των παρακάτω μεγεθών:

 • Κερδοφορία
 • Μικτό κέρδος
 • Ανάλυση οφειλετών
 • Ανάλυση πιστωτών
 • Ανάλυση ταμειακών ροών

Τ

◼ Ταμειακός προγραμματισμός

Ταμειακός προγραμματισμός

Ο ταμειακός προγραμματισμός είναι το εργαλείο που βοηθά στην καταγραφή των ταμειακών ροών σε μία επιχείρηση.

Οι στόχοι του ταμειακού προγραμματισμού συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 • Παρουσίαση της ταμειακής κατάστασης βάσει των υπολοίπων προγραμμάτων οικονομικής δραστηριότητας.
 • Παρουσίαση πιθανών ελλειμμάτων ή πλεονασμάτων
 • Ανάγκη για βραχυχρόνιο δανεισμό (περίπτωση ελλείμματος).
 • Πιθανή χρήση κεφαλαίων για επενδύσεις (περίπτωση πλεονάσματος).
 • Διατήρηση ενός ταμειακού υπόλοιπου ασφαλείας.
logo λογιστικό γραφείο numerica χαιδαριΠαρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε όλες τις περιοχές του Ν. Αττικής σε:
Υφιστάμενες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που αναζητούν αναβάθμιση των παρεχόμενων λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών που λαμβάνουν.
Νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) με όραμα την καθιέρωση των προϊόντων και υπηρεσιών τους στην Ελληνική και διεθνή αγορά.


logo λογιστικό γραφείο numerica χαιδαριΠαρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε όλες τις περιοχές του Ν. Αττικής σε:
Υφιστάμενες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που αναζητούν αναβάθμιση των παρεχόμενων λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών που λαμβάνουν.
Νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) με όραμα την καθιέρωση των προϊόντων και υπηρεσιών τους στην Ελληνική και διεθνή αγορά.


facebook_page_plugin

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας.
Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Περισσότερα