Skip to main content

Σύνταξη Λογιστικών Καταστάσεων

Από 1/1/2015 όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να εκδίδουν λογιστικές καταστάσεις σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον ν. 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ). Οι αλλαγές είναι πολλές και ουσιαστικές, ειδικά στο θέμα των επιμετρήσεων στο πάγιο και στο κυκλοφορούν ενεργητικό μίας επιχείρησης. Η εμπειρία μας θα σας βοηθήσει να περάσετε στη νέα φάση χωρίς προβληματισμούς και ανησυχίες.

Οι καταστάσεις που πρέπει να συντάσσουν οι οντότητες σύμφωνα με την κατηγορία που ανήκουν είναι οι παρακάτω:

 • Πολύ μικρή

  (όπου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια)
  • Κριτήριο ενεργητικού

   ≤ 350.000€
  • Κριτήριο απασχόλησης

   ≤ 10 άτομα
  • Κριτήριο κύκλου εργασιών

   ≤ 700.000€
  • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

   Συνοπτικός Ισολογισμός
   Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων
   Προσάρτημα
 • Μικρή

  (όπου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια)
  • Κριτήριο ενεργητικού

   ≤ 4.000.000€
  • Κριτήριο απασχόλησης

   ≤ 50 άτομα
  • Κριτήριο κύκλου εργασιών

   ≤ 8.000.000€
  • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

   Ισολογισμός
   Κατάσταση Αποτελεσμάτων
   Προσάρτημα
 • Μεσαία

  (όπου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια)
  • Κριτήριο ενεργητικού

   ≤ 20.000.000
  • Κριτήριο απασχόλησης

   ≤ 250 άτομα
  • Κριτήριο κύκλου εργασιών

   ≤ 40.000.000
  • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

   Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας)
   Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας)
   Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας)
   Προσάρτημα
 • Μεγάλη

  (όπου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια)
  • Κριτήριο ενεργητικού

   ≤ 20.000.000
  • Κριτήριο απασχόλησης

   ≤ 250 άτομα
  • Κριτήριο κύκλου εργασιών

   ≤ 40.000.000
  • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

   Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας)
   Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας)
   Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας)
   Προσάρτημα